Frontwalkers styrka är vårt helhetstänk och vårt djupa kunnande inom IT- och verksamhetsutveckling. Vi hjälper våra kunder att få maximal affärsnytta i varje uppdrag, stort som smått.

Genom våra konsulters samlade erfarenheter antar vi våra kunders utmaningar inom IT-och verksamhetsutveckling.

Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Uppsala, Göteborg och Sundsvall.

Frontwalker Staffan

Kombinationen av våra erbjudanden ger oss en unik möjlighet att bidra till våra kunders utveckling

Kontor